Hiển thị:

Băng keo VP 1,2cm 25Y

3.000 VNĐ

1 cây = 10 cuộn..

Hồ dán WinQ 15ml

12.200 VNĐ

1 lốc = 12 lọ..

Băng keo VP 1,8cm 17Y

1.500 VNĐ

1 cây = 10 cuộn..

Cắt keo 2001 (nhỏ) VP

10.000 VNĐ

..

Băng keo trong/đục 4,8cm 80Y

9.000 VNĐ

1 cây = 6 cuộn..

Cắt keo 2002 (nhỏ) VP cắm viết

29.000 VNĐ

..

Hồ dán G-08 30ml

2.400 VNĐ

1 lốc = 12 lọ..

Băng keo trong/đục 4,8cm 100Y

10.700 VNĐ

1 cây = 6 cuộn..

Cắt keo 2003 (trung)

14.000 VNĐ

..

Hồ dán lưới WinQ 30ml

20.400 VNĐ

1 lốc = 12 lọ..

Băng keo màu 4,8cm 70Y

13.400 VNĐ

1 cây = 6 cuộn..

Cắt keo 2004 lớn

35.000 VNĐ

..

Hồ khô Glutick G-05

6.000 VNĐ

1 lốc = 12 lọ..

Băng keo màu 3,6cm 70Y

10.600 VNĐ

1 cây = 8 cuộn..

Cắt keo 2005 (lớn)

27.000 VNĐ

..

Hồ khô Glutick G-011

7.500 VNĐ

1 lốc = 12 lọ..

Băng keo 2 mặt 0.6cm 9y

1.300 VNĐ

1 cây = 48 cuộn..

Dao cắt keo 5cm sắt

14.000 VNĐ

..

Hồ dán Queen

32.000 VNĐ

1 lốc = 12 lọ..

Băng keo 2 mặt 1.2cm 9y

1.900 VNĐ

1 cây = 24 cuộn..

Hiển thị từ 1 đến 20 của 33 (2 Trang)