Hiển thị:

Giấy in liên tục 3 liên A5

300.000 VNĐ
5% 285.000 VNĐ

1 thùng = 1.000 bộ..

Giấy nhãn Tomy A4

100.000 VNĐ

xấp = 100 tờ..

Giấy Paper One A3 70gsm

108.000 VNĐ

1 Ram = 500 tờ..

Giấy than Horse

90.000 VNĐ

xấp = 100 tờ..

note 3x4 6547 (91x76)

11.100 VNĐ

..

Bìa kiếng A4 - Loại 1

62.300 VNĐ

xấp = 100 tờ..

Bìa Thơm A4 mỏng

67.000 VNĐ

xấp = 250 tờ..

Giấy in liên tục 1 liên A4

200.000 VNĐ
10% 180.000 VNĐ

1 thùng = 1.500 bộ..

Giấy Paper One A3 80gsm

138.000 VNĐ

1 Ram = 500 tờ..

note 3x3 654-P

16.700 VNĐ

..

Giấy in liên tục 2 liên A4

300.000 VNĐ
5% 285.000 VNĐ

1 thùng = 750 bộ..

note 5 màu 671-5 (20x76)

17.900 VNĐ

..

Giấy Double A A4 80gsm

75.000 VNĐ

1 Ram = 500 tờ..

Giấy in liên tục 3 liên A4

300.000 VNĐ
5% 285.000 VNĐ

1 thùng = 500 bộ..

note 3x2 UNC

34.800 VNĐ

lố = 10 xấp..

Giấy Double A A3 70gsm

120.000 VNĐ

1 Ram = 500 tờ..

Giấy in liên tục 1 liên 240x279/2

235.000 VNĐ

1 thùng = 3.000 bộ..

note 3x3 UNC

51.000 VNĐ

lố = 10 xấp..

Giấy Double A A3 80gsm

150.000 VNĐ

1 Ram = 500 tờ..

Giấy in liên tục 2 liên 240x279/2

380.000 VNĐ

1 thùng = 1.500 bộ..

Hiển thị từ 21 đến 40 của 79 (4 Trang)