Hiển thị:

bấm kim số 10 SDI

30.000 VNĐ

..

bấm lỗ eagle 837

44.000 VNĐ

bấm tối đa 15 tờ..

gỡ kim eagle

7.700 VNĐ

..

kim bấm số 10 SDI

3.300 VNĐ

1 hộp = 1.000 cây ..

bấm kim số 10 Plus

28.000 VNĐ

..

bấm lỗ KW 978

100.000 VNĐ

bấm tối đa 30 tờ..

gỡ kim UNC

6.400 VNĐ

..

kim bấm số 10 plus

3.000 VNĐ

1 hộp = 1000 cây..

bấm kim số 3 eagle 206

38.000 VNĐ

..

bấm lỗ KW 9670

305.000 VNĐ

bấm tối đa 16 tờ..

gỡ kim KW 5093

55.000 VNĐ

..

kim bấm số 3 SDI

6.500 VNĐ

1 hộp = 1.000 cây..

bấm kim số 3 eagle 206A

42.000 VNĐ

..

bấm lỗ KW 952

1.100.000 VNĐ

bấm tối đa 180 tờ..

kim bấm KW 23/8

9.400 VNĐ

1 hộp = 1.000 cây..

bấm kim số 3 eagle 207

32.000 VNĐ

..

bấm lỗ KW 912

47.200 VNĐ

bấm tối đa 16 tờ..

kim bấm KW 23/10

9.900 VNĐ

1 hộp = 1.000 cây..

bấm kim số 3 eagle 9628 xoay

59.000 VNĐ

..

kim bấm KW 23/13

11.400 VNĐ

1 hộp = 1.000 cây..

Hiển thị từ 1 đến 20 của 28 (2 Trang)