Hiển thị:

Bao thư 12x22 trắng 80/keo

22.100 VNĐ

định lượng giấy: 80gsm Size: 12x22cm có keo xấp = 100cái..

Bao thư 12x22 trắng 80/không keo

20.800 VNĐ

định lượng giấy: 80gsm Size: 12x22cm không keo xấp = 100cái..

Bao thư 12x18 trắng 80/không keo

19.500 VNĐ

định lượng giấy: 80gsm Size: 12x18cm không keo xấp = 100cái..

Bao thư 12x18 trắng 80/keo

20.800 VNĐ

định lượng giấy: 80gsm Size: 12x18cm có keo xấp = 100cái..

Bao thư 11x17 trắng 80/không keo

17.600 VNĐ

định lượng giấy: 80gsm Size: 11x17cm không keo xấp = 100cái..

Bao thư 18x24 trắng 80/keo

35.800 VNĐ

định lượng giấy: 80gsm Size: 18x24cm có keo xấp = 100cái..

Bao thư 18x24 trắng 100/keo

46.200 VNĐ

định lượng giấy: 100gsm Size: 18x24cm có keo xấp = 100cái..

Bao thư 12x22 trắng 100/keo

28.000 VNĐ

định lượng giấy: 100gsm Size: 12x22cm có keo xấp = 100cái..

Bao thư 12x22 trắng 100/không keo

26.700 VNĐ

định lượng giấy: 100gsm Size: 12x22cm không keo xấp = 100cái..

Bao thư A4 trắng 80

63.700 VNĐ

định lượng giấy: 80gsm Size: A4 có keo xấp = 100cái..

Bao thư A4 trắng 100

74.800 VNĐ

định lượng giấy: 100gsm Size: A4 có keo xấp = 100cái..

Bao thư A4 vàng

63.100 VNĐ

định lượng giấy: 120gsm Size: A4 xấp = 100cái..

Bao thư A4 vàng có in

67.000 VNĐ

định lượng giấy: 120gsm Size: A4 xấp = 100cái..

Bao thư sọc thường 11x17

2.900 VNĐ

định lượng giấy: 60gsm Size: 11x17cm xấp = 25cái..

Bao thư sọc 11x18

4.600 VNĐ

định lượng giấy: 65gsm Size: 11x18cm xấp = 25cái..

Bao thư sọc 11x18 70gsm

5.900 VNĐ

định lượng giấy: 70gsm Size: 11x18cm xấp = 25cái..

Bao thư A4 xi măng

1.000 VNĐ

định lượng giấy: 120gsm Size: A4 ..

Bao thư A4 xi măng cột dây

1.600 VNĐ

định lượng giấy: 120gsm Size: A4 ..

Hiển thị từ 1 đến 18 của 18 (1 Trang)