Hiển thị:

Găng tay y tế không bột

80.000 VNĐ

Hộp = 100 cái ..

Khẩu trang xanh 3 lớp

25.000 VNĐ
12% 22.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế màu xanh AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 3 lớp: 1 lớp vải lọc, 1 ..

Găng tay y tế có bột

80.000 VNĐ

Hộp = 100 cái ..

Khẩu trang xanh 4 lớp

35.000 VNĐ
9% 32.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế màu Xanh AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm04 lớp: 1 lớp vải lọc, 1 ..

Khẩu trang 5 màu 3 lớp

29.000 VNĐ
10% 26.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế 05 màu kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 3 lớp: ..

Khẩu trang 5 màu 4 lớp

35.000 VNĐ
9% 32.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế 05 màu kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 4 lớp: ..

Khẩu trang hồng 3 lớp

29.000 VNĐ
10% 26.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế hồng kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 3 lớp: 1 lớ..

Khẩu trang hồng 4 lớp

35.000 VNĐ
9% 32.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế hồng kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 4 lớp: 1 lớ..

Khẩu trang tím 3 lớp

29.000 VNĐ
10% 26.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế hồng kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 3 lớp: 1 lớ..

Khẩu trang tím 4 lớp

35.000 VNĐ
9% 32.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế hồng kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 4 lớp: 1 lớ..

Khẩu trang vàng 3 lớp

29.000 VNĐ
10% 26.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế hồng kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 3 lớp: 1 lớ..

Khẩu trang vàng 4 lớp

35.000 VNĐ
9% 32.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế hồng kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 4 lớp: 1 lớ..

Khẩu trang trắng 3 lớp

29.000 VNĐ
10% 26.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế hồng kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 3 lớp: 1 lớ..

Khẩu trang trắng 4 lớp

35.000 VNĐ
9% 32.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế hồng kháng khuẩn AB Pro được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, gồm 4 lớp: 1 lớ..

Khẩu trang than 4 lớp

35.000 VNĐ
9% 32.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế Than kháng khuẩn AB Pro được sản xuất bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, được cấu tạo gồm 4 lớp: 1 lớp vải lọc, 1 lớp..

Khẩu trang than 4 lớp kháng khuẩn

38.000 VNĐ
8% 35.000 VNĐ

Hộp = 50 cái Khẩu trang y tế Than kháng khuẩn AB Pro được sản xuất bởi Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Bảo, được cấu tạo gồm 4 lớp: 1 lớp vải lọc, 1 lớp..

Hiển thị từ 1 đến 16 của 16 (1 Trang)